Saksankielinen alakoulu
Saksankielistä opetusta annetaan Tampereella Tammelan koulussa.

 • Koulussa on annettu saksankielistä opetusta vuodesta -96 lähtien.
 • Tammelan koulussa ovat vuosiluokat 1-6.
 • Opetuskielet ovat saksa ja suomi opetussuunnitelmassa määriteltyjen osuuksien mukaisesti.
 • Opetus on suunnattu äidinkielenään suomea puhuville sekä kaksikielisille lapsille.
 • Opetuksessa noudatetaan Tammelan koulun opetussuunnitelman tavoitteita.
 • Oppilaiden A1 -kieli on saksa ensimmäiseltä luokalta alkaen ja A2 -kieli englanti neljänneltä luokalta alkaen.
Lisätietoa ja faktaa saa Tammelan koulun nettisivustosta.
Luokka-asteet
Tammelan koulussa on opetus luokille 1-6.
Opetus tapahtuu yhdysluokissa, 1-2, 3-4 ja 5-6. Yhdellä luokalla on yleensä 8-12 oppilasta, eli noin 20 oppilaan yhdysluokkia.

Oppilaiden valinta saksankieliselle luokalle

 • Oppilaalla tulee olla perustaidot saksan kielessä saksankieliseen opetukseen pyrkiessään.
 • Tammelan koulun saksankieliselle ensimmäiselle luokalle voi ilmoittautua yleisen kouluun ilmoittautumisen yhteydessä alkuvuodesta.
 • Lapsille järjestetään saksan kielen taitojen, kielellisen tietoisuuden ja yleisen kouluvalmiuden kartoitus ilmoittautumisen jälkeen.
 • Ilmoitus luokalle pääsystä lähetetään koteihin postitse helmikuun aikana.
 • Uusille koulutulokkaille pidetään kouluuntutustumispäivä huhti/toukokuun aikana.
 • Muille vuosiluokille voi ilmoittautua kouluvuoden aikana suoraan rehtorille.
 • Oppilaan suomen ja saksan kielen taidot, sekä valmiudet muissa oppiaineissa arvioidaan ja tämän perusteella päätetään saksankieliseen opetukseen ottamisesta. Jos oppilas muuttaa ulkomailta, oppilas otetaan pääsääntöisesti omaa ikäänsä vastaavaan vuosiluokkaan.