Esiopetus
Saksankielinen esiopetus perustuu Tampereen kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaan, johon myös vieraskielisen esiopetuksen tavoitteet ja sisällöt on kirjattu.

Kuusivuotiaat saavat esiopetuksen pääsääntöisesti saksan kielellä, mikä antaa lapselle hyvät valmiudet jatkaa saksankielisellä luokalla Tammelan koulussa. Esiopettaja ja saksanluokan alkuopettaja tekevät vuoden aikana tiivistä yhteistyötä. Eskareille järjestetään myös kouluun tutustumispäiviä ja yhteisiä tapahtumia koululaisten kanssa.

Esiopetukseen otetaan myös lapsia, jotka eivät puhu saksaa. Haku tapahtuu alkuvuodesta kouluihin haun yhteydessä. Lisätieto täältä.

Meidän osoitteemme on:
Saksankielinen esiopetus
Tammelan koulussa
Ilmarinkatu 17
33500 Tampere