Saksankielinen yläkoulu
Syksystä 2002 lähtien yläkoulussa, eli luokilla 7-9 on annettu saksankielistä opetusta. Sammon koulussa toimivan saksapainotteisen linjan opetussuunnitelmaan kuuluu saksan kielen opetuksen lisäksi myös saksankielistä aineopetusta.
Luokka-asteet
Yläkoulussa saksankielisen opetuksen osuus vähenee jonkin verran alakouluun verrattuna. Saksaksi opetusta tarjotaan muutamissa oppiaineissa. Tämän lisäksi painotusluokkien saksan kielen ja kirjallisuuden opetus tapahtuu kielipainotusluokan oman opetussuunnitelman mukaisesti omassa opetusryhmässä; vuosiluokilla 7-8 opetusta on 3 viikkotuntia, 9. luokalla 4 viikkotuntia. Suurin osa opetuksesta on suomenkielistä. Tammelasta Sampolaan siirtyessään saksanluokat yhdistetään pienen luokkakokonsa vuoksi yleensä johonkin toiseen painotusryhmään.

Myös yläkoulussa opetus seuraa suomalaista opetussuunnitelmaa. Saksankielisessä opetuksessa käytetään pääsääntöisesti suomenkielisiä oppikirjoja. Opetuksessa käytettävä lisämateriaali on saksaksi, ja myös internet on toimiva saksankielisen lisämateriaalin lähde.

Saksankielisen opetuksen tavoitteena on laaja-alaisen kielitaidon ja tiedon välittämisen ohella ohjata oppilaita itsenäiseen tiedonhankintaan vieraalla kielellä. Myös suullisten ja kirjallisten esitysten, kuten esitelmien sekä kirjallisten ryhmä- ja kotitöiden valmistaminen kuulu olennaisena osana opetukseen.

Saksan kielidiplomin suorittaminen 9. luokalla

Viimeisellä vuosiluokalla painotusluokan oppilailla on mahdollisuus suorittaa saksan kielen tutkinto. Tämä Deutsches Sprachdiplom -koe on Saksan liittotasavallan opetusministeriön järjestämä virallinen tutkinto, jonka ensimmäisen vaiheen saksankieliseen opetukseen osallistuneet oppilaat voivat suorittaa peruskoulun päättyessä. Tutkinnon suorittaminen hyväksytysti mahdollistaa ammatillisten opintojen aloittamisen Saksassa. Vaikka useimmat saksankielisen linjan suorittaneet oppilaat jatkavatkin opintojaan Suomessa, on menestyksellisesti suoritettu kielidiplomi mukava tunnustus vuosien aherruksesta saksankielisellä luokalla.